Vergi Kaçakçılığı Suçları
ISBN: 9789750281587 2022 2. Baskı Criminal Law Yusuf Burak Aslanpınar Seçkin Yayıncılık

Bu eser, vergi kaçakçılığı suçlarının; ceza hukuku, vergi hukuku ve maliye alanlarını kapsayacak şekilde multidisipliner şekilde incelenmesi gerektiği bilinciyle doktora tezi olarak yazılmıştır. Kitabın yazarı Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR, Ankara Üniversitesindeki Hukuk Lisans Eğitiminin ardından Gazi Üniversitesinde Maliye Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini tamamlamıştır. Yazar, bir taraftan akademik çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan vergi davaları ve vergi kaçakçılığı suçlarıyla ilgili ceza davaları uygulamasında uzun yıllar yoğun bir şekilde yer alan bir avukat ve bilirkişi olarak bu eseri kaleme almıştır. Çalışmanın benzer çalışmalardan farkı; vergi kaçakçılığı suçlarına, yalnızca Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri ile sınırlı kalmaksızın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) genel hükümleri perspektifinden bir bakış açısıyla yaklaşılmasıdır. Bu yaklaşım, fark yaratma çabasından ziyade, bir gereklilik hatta bir zorunluluktur. Zira 2000'li yıllar öncesinden kalan alışkanlıkla VUK'un ceza hükmü içeren hükümlerinin kendi içinde veya sınırlı biçimde genel ceza hükümleri çerçevesinde yorumlanması, bazı önemli hususların göz ardı edilmesine ve hürriyeti bağlayıcı cezaların söz konusu olduğu hususlarda önemli yanlışlıklar yapılmasına neden olabilmektedir. Oysa VUK'un ceza hükmü içeren vergi kaçakçılığına dair düzenlemeleri son dönemlerde defalarca değiştiği gibi, 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK da temel kod niteliğindeki 765 sayılı TCK'dan farklı ve tamamen yenilenmiş bir ceza kanunudur. Kitap yeni baskısında; zincirleme suç uygulaması konusunda yeni düzenleme yapılması, vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık hükümlerinin getirilmesi, vergi kaçakçılığı suçlarında ceza üst sınırının artırılması, VUK'un 359. maddesine "ç" fıkrası ile yeni suç tiplerinin eklenmesi, Anayasa Mahkemesi tarafından VUK'un 367. maddesinin bir fıkrası hakkında, ne bis in idem ilkesi nezdinde gerekçe ortaya konularak iptal kararı verilmesi, VUK'un 367. maddesi ve mütalaa şartına ilişkin değişiklikler yapılması doğrultusunda güncellenmiştir.