Türk Ticaret Kanunu  (Karşılaştırmalı – Gerekçeli)
ISBN: 9789750241574 2017 12. Baskı Commercial law Mutlu Dinç Seçkin Yayıncılık

Kitap, klasik Yeni Kanun Metni > Gerekçe > Eski Kanun Metni sistematiği temel alınarak hazırlandı. Fakat, bunun ötesinde okuyucuların yeni kanuna kolay uyum sağlayabilmesi için gerek içerik gerekse tasarım açısından önemli düzenlemeler yapıldı