TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatlık Meslek Kuralları
ISBN: 9789750253553 2019 4. Baskı Advocacy Law M. Lamih Çelik Seçkin Yayıncılık

Avukatlık meslek kuralları, avukatlık mesleğinin toplumsal saygınlığını sağlamak ve geliştirmek amacıyla konulmuştur. Meslek kuralları yoluyla, aynı zamanda, bir avukatta bulunması gereken niteliklerin zaman içerisinde kaybolmaması, korunması ve geliştirilmesi amaçlanır. Meslek kuralları bir avukatın hukukçu kimliği ile kendiliğinden etik olarak kabul edip uyacağı değerlerin kurallaştırılmış biçimidir. Tüm avukatların özellikle avukatlık mesleğine yeni başlayanların ve meslek içerisindekilerin bilmesi gereken meslek kuralları, örnek olayların yer aldığı disiplin kurulu kararları ışığında anlaşılır ve sade bir biçimde ele alınıp incelenmiştir. Bu kitapta cevabını bulacağınız sorulardan bazıları, * Avukatların uymak zorunda oldukları meslek kuralları nelerdir? * Avrupa Birliği meslek kurallarıyla olan farklılıkları, benzerlikleri nelerdir? * Disiplin kovuşturması nasıl yapılır? * Avukata verilebilecek disiplin cezaları nelerdir? * Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinin disiplin işlemlerine etkisi nedir? * Avukat disiplin cezasına karşı nasıl itiraz edebilir? * Yargıtay ve Danıştay kararlarına konu olan meslek kuralları nelerdir? * İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına konu olmuş uygulamalar nelerdir? * Disiplin işlemlerine yön veren yürürlükteki genelgeler nelerdir?