Sürdürülebi̇li̇rli̇k Ve Strateji̇k Yöneti̇m Açısından: Yöneti̇m Muhasebesi̇
ISBN: 9786053441953 2015 Accounting Orhan Elmacı Gazi Kitabevi

Verimlilik politikasının belirlenebilmesi için öncelikli olarak ülke çapında durum analizlerinin yapılmasını gerektirir. Verimlilik analizleri kalkınma planlarının etkilerini, ekonomik sosyal politikaların getirilerini, ekonomideki sorunlu bölümleri ve sektörler arası dengeleri belirlemede ve değerlendirmede yol gösterici olacaktır.