Şirketler Hukuku Genel Esaslar
ISBN: 9786257656085 2021 Şirketler Hukuku Hasan Pulaşlı Adalet Yayınevi

“Şirketler Hukuku – Genel Esaslar-”ın 7. baskısını güncelleştirilmiş, kısmen genişletilmiş olarak okuyucularımıza sunmanın mutluluğu içindeyiz. Güncelleme ve genişletme bağlamında öz olarak şunları söyleyebiliriz: Kitabı yayınevine gönderdiğimizde, hamiline yazılı pay senetlerinin devri ve paydan doğan hakların kullanılmasıyla ilgili olarak 2020 yılının son gününde 7262 sayılı Kanunla radikal değişiklikler yapıldı. TTK m. 686 ve 689. maddelerinde yapılan bu değişiklikleri ve yeni eklenen fıkra ve geçici maddeleri hemen ilgili bölümlere ve yerlere işledik. Ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulunun temsil yetkisinin devredilmesi ve tek kişiden oluşan yönetim kurulunda temsil yetkisinin üçüncü kişiye devredilmesine ilişkin tartışmalı konular, Türk öğretisindeki görüşler ve mehaz İsviçre öğreti ve Federal Mahkemesi içtihadı doğrultusunda incelenmiştir. Keza uygulamada sık rastlanan adi ortaklık ilişkisinin tespiti davaları, ortağın sermaye borcunu ifa etmemesi halinde kâr payı taleplerine ilişkin uyuşmazlık konuları da, Yargıtay içtihatları doğrultusunda incelenip kitaba eklenmiştir. Diğer birçok güncelleme ve yenilikler ise kitap okunduğunda, yeni eklenen kenar numaralardan anlaşılacaktır.