Python İle Programlamaya Giriş
ISBN: 9789750267154 2021 1. Baskı Programming Languages Olcay Taner Yıldız Seçkin Yayıncılık

Kitap, mühendislere programlamaya giriş dersi için kaynak kitap olarak tasarlanmıştır. Programlamaya giriş dersi, Mühendislik eğitimi veren birçok üniversitede standart birinci sınıf dersi olarak okutulmaktadır. Kitap 14 haftalık bir dönemde işlenecek şekilde planlanmıştır. Her bölümde konuya kısa bir girişin ardından, programlama dilinde bu kavramın gerekliliği ve nasıl kullanıldığı tanıtılmaktadır. 7 bölümde yer alan 80 program parçası ile konu pekiştirilmektedir. Öğrencilerin derslerde karşılaştığı önemli bir güçlük de kitaplarda çözümlü alıştırmaların çoğu zaman bulunmamasıdır. Bu güçlüğü ortadan kaldırmak için kitapta 22'si bölüm sonunda detaylı çözülmüş olmak üzere 120'nin üzerinde alıştırma yer almaktadır. Ayrıca 60 test sorusu ile de öğrenci temel kavram bilgisini sınayabilecektir.