Psikolojik Danışma Ve Rehberlik
ISBN: 9789756802656 2021 19. Baskı Education Alim Kaya, Ersin Altıntaş, Hikmet Yazıcı, Yaşar Özbay, Ömer Üre, Asım Çivitçi, Sibel Türküm, İbrahim Yıldırım, Mücahit Dilekmen, Sabahattin Çam Editör : Gürhan Can
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim Fakültelerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik derslerini yürüten alan uzmanlarının ortak çabalarının bir ürünü olan bu kitap, öğretmen yetiştirilen yüksek öğretim kurumlarında okutulmakta olan Rehberlik dersinin kur tanımına uygun olarak hazırlanmıştır. Dokuz bölümden oluşan bu kitapta ele alınan konularla öğrencilere kazandırılacak davranışlar, kitabın her bir bölümünde okuyucuya sunularak, o bölümde okuyucunun hangi davranışı kazanabileceği hakkında önceden bilgilenmesi sağlanmak istenmiştir.