Psikolojik Danışma Ve Rehberlik
ISBN: 9786051702711 2019 Psychological Advice and Guidance Editör: Prof. Dr. Mehmet Güven Anı Yayıncılık

Eğitim sürecinin önemli ve ayrılmaz bir boyutunu oluşturan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, öğrencilerin rehberlik gereksinimlerini karşılamayı, onların kişisel gelişimlerini ve kendilerini gerçekleştirmelerini desteklemeyi amaçlayan psikolojik yardım hizmetleridir. Bu hizmetler temelde uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren hizmetlerdir. Ancak eğitim kurumlarında bu hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve amacına ulaşabilmesi, okul yöneticisi ve öğretmenlerin de bu sürece aktif katılımı ile mümkündür. Bunu sağlamanın önemli aşamalarından biri de mesleğe hazırlık evresindeki öğretmen adaylarına rehberlik alanında uygun bir anlayış, bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu nedenle bu kitap, hem Öğretmenlik Meslek Bilgisi dersleri arasında yer alan “Okullarda Rehberlik” dersi ve hem de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında yer alan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” derslerine kaynaklık etmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın, öğretmen ve psikolojik danışman adaylarına rehberlik yeterlikleri kazandırmasının yanında, eğitim kurumlarında çalışan psikolojik danışman, öğretmen ve yöneticilere de katkı sağlayacağı umulmaktadır. Ayrıca bu kitap temelde bir ders kitabı olmasının yanında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı için önemli bir kaynak olma özelliği de taşımaktadır. Çeşitli üniversitelerden öğretim elemanlarının özverili çalışmaları ve katkılarıyla hazırlanmış olan bu kitapla ilgili görüş ve öneriler kitabın geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle kitapla ilgili görüş ve önerilerinizi bölüm yazarları veya editörle paylaşmanız bizleri memnun edecektir.