Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler Ve Özel Eğitim
ISBN: 9786055885267 2021 20. Baskı Educational Sciences E. Sema Batu, Hasan Avcıoğlu, İlknur Çifci Tekinarslan, İbrahim H. Diken, Oğuz Gürsel, Rüya Güzel Özmen, Tevhide Kargın, İlknur Maviş, Selda Özdemir, Arzu Özen, Uğur Sak, Hakan Sarı, Emre Ünlü, H. Hakan Uysal Editör : İbrahim H. Diken
Pegem Akademi Yayıncılık

Elinizdeki ”Özel Eğitim” adlı bu kitap özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve onlara sunulacak özel eğitim hakkında bilgiler içermektedir. Kitap, özel eğitim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen uzmanlar ve anne-babalara ışık tutabilecek niteliktedir. Özel eğitimde başucu kitabı olacak nitelikteki bu kitabın hedef kitlesi öğretmen adayları ve öğretmenler olup kitap toplam on beş üniteden oluşmaktadır. İlk altı ünitede genel anlamda özel eğitim ve erken çocuklukta özel eğitim alanı, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin kaynaştırılması ve kaynaştırma ortamlarında sunulan öğretimin bireyselleştirilmesi ve işbirliği gibi konular üzerinde durulmaktadır. Diğer dokuz ünitede ise öğretmen adaylarımızın okullarımızda sıklıkla karşılaşacağı, hâlen öğretmenlik yapan öğretmenlerimizin öğretim sunduğu özel eğitime gereksinim duyan öğrenci grupları anlatılmaktadır. Kitabın hem öğretmen adaylarımızı ve öğretmenlerimizi hem de diğer uzman ve anne-babaları aydınlatıcı ve yararlı bilgilerle donatması,kitabın editörünü ve yazarlarını mutlu edecektir