Okul Öncesi Eğitimi: Öğretmen Adayları Ve Öğretmenleri İçin Uygulama Kılavuzu
ISBN: 9789756376485 2005 Pre-school Esin Şahin Anı Yayıncılık

Bu kitap, fakülte ve okullar arasında kurulması tasarlanan sağlam ve dinamik bir işbirliği sayesinde öğretim elemanlarının ve okuldaki öğretmenlerin ihtiyaç duydukları konularda birbirlerinden yararlanmalarına imkan tanımasına da rehberlik edecek YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme projesi çerçevesinde hazırlanan ve eğitim fakültelerinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları neticesinde gündeme gelen Fakülte-Okul işbirliği kitabı temel alınarak hazırlanmış ve okulöncesi Eğitimi Öğretmen adaylarına rehberlik edeceği düşünülmüştür.