Nasıl Konuşabilirim? Sözün Ve Sesin İncelikleri
ISBN: 9786053646709 2014 2. Baskı Turkish Education Sıddık Akbayır Pegem Akademi Yayıncılık

Bu çalışmada hazırlıklı, hazırlıksız konuşma türlerinden şiir okuma ilkelerine; kitle iletişim araçlarındaki söyleyiş hatalarından temel konuşma sorunlarına; düzeltilebilir ses kusurlarından"ses, vurgu, tonlama, boğumlama, ezgi" gibi konuşmaya anlam kazandıran ayrıntılara, yer yer uygulamalı bir biçimde yer verildi. İyi bir konuşma yeteneğine sahip olmanın; güzel ve etkileyici bir konuşma için tek başına yeterli olamayacağı gerçeğinden yola çıkılarak"Nasıl Konuşabilirim?" sorusu"Neyi Konuşabilirim?" sorusuyla birlikte sunulmaya çalışıldı. Uygulama bölümlerinde, bu dikkatin izinden gidildi. "Söz"ü ve"ses"i; yan yana, iç içe ele alan bir disiplinle tasarlanan bu kitapta mükemmel konuşabilmenin şarkı söyleyebilmek gibi bir tür yetenek işi olduğu unutulmadan konuşmada yetkinleşebilmek için hangi adımların atılabileceği üzerinde duruldu. Mevlana'nın"Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin, karşındakinin anladığı kadardır." biçimindeki özetleme gücü yüksek cümlesi, bu kitabının hazırlanış serüvenine rehberlik etti.