Moleküler Biyolojinin Temelleri
ISBN: 9789752447677 2018 Biology Elif Demirkıran Dora Yayınevi

Moleküler Hücre Biyolojisinin Tarihi, Atomlar, Kimyasal Bağlar, Makromoleküller ve Hücre Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonları Prokaryot ve Ökaryotlarda DNA Sentezi (Replikasyon) Pkorayot ve Ökaryotlarda Transkripsiyon Ökaryotlarda RNA İşlenmesi Pkorayotlarda Genlerin Yapı ve İşleyişi Transkripsiyonun Kontrolü Ökaryotlarda Genlerin Yapı ve İşleyişi Transkripsiyonunun Kontrolü Ribozomal Protein Sentezi (Translasyon) Non-Ribozomal (Ribozum Dışı) Peptid Sentezi Mutasyonlar ve DNA Tamir Mekanizmaları Hücre Siklusu Programlanmış Hücre Ölümü (Apoptozis) Rekombinat DNA Teknolojisi (rDNA Teknolojisi) Hücresel Sinyal İletimi Kanser Moleküler Biyolojisi