Milletlerarası Ticari Sözleşmelerin Müzakeresi Ve Hazırlanması
ISBN: 9786053002147 2017 1. Baskı International law Hilal Lale Ayhan İzmirli Adalet Yayınevi

Çalışmanın ortaya çıkmasında her şeyden önce tezimi defalarca ve titizlikle okuyan, düzelten, çalışmanın daha iyiye doğru ilerlemesi için beni yönlendiren ve teşvik eden, kendisiyle çalışmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum doktora babam, değerli hocam Prof.Dr. Vahit DOĞAN'a en derin minnet ve şükranlarımı sunarım. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Anabilim dalında doktora çalışması olarak hazırlanan bu eser, 2016 yılında Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN, Prof. Dr. Vahit DOĞAN, Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Prof. Dr. Bilge TANRIBİLİR ve Doç. Dr. Rifat ERTEN’den oluşan jüri önünde savunulmuştur. Çalışmanın nihai halini alması, tez savunmasında değerli görüş ve eleştirilerini esirgemeyen hocalarım sayesindedir. Bu nedenle onlara teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bu süreçte gerek Türkiye'deki çalışmalarımda gerek yurtdışındaki araştırmalarımda beni destekleyen, her anlamda arkamda olduğunu hissettiren ve varlığıyla bana güç veren biricik eşim Mustafa Kağan İZMİRLİ, sevgili annelerim Şerife AYHAN ve Yadigâr İZMİRLİ ile elimde büyüyen ve artık bir meslektaşım olan Nilüfer AYHAN'a duyduğum minneti ise kelimelerle ifade etmem mümkün değil. İyi ki varsınız, iyi ki ailemsiniz! Sizin desteğiniz olmaksızın bu çalışmanın ortaya çıkması mümkün olmazdı.