Matematik Ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri, Eğitim Fakülteleri Ve Fen Liseleri İçin Sayılar Teorisi
ISBN: 9789750211133 2010 1. Baskı Math Ferhad H. Nasibov, H. Hilmi Hacısalihoğlu, Şeyda Kılıçoğlu Seçkin Yayıncılık

Sunulan "Sayılar Teorisi" kitabında aritmetiğin temel Teorisi, çeşitli özel fonksiyonlar, asal sayılar, mukayeseler, sayıların analitik Teorisi indeksler ve ilkel kökler cebirsel ve transandant, irrasyonel, transfinit, sayılar v.d. konular ele alınmıştır. İncelenmiş her teorik ilkenin beraberinde o teoriyi daha iyi anlamak, pekiştirmek amacıyla bir çok problemlerin çözümleri'de verilirken, okurlarımızın serbest çalışması için çözülmesi gereken problemlere'de kitapta yer verilmiştir. Bu kitap, YÖK'ün onaylamış olduğu programa uygun olarak tasarlanırken, Fen Liseleri, Üniversitelerde Matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümleri, Eğitim Fakültesi öğrencileri için bir ders kitabı niteliğindedir.