Maddi̇ Zarar Ve Bu Zararın Beli̇rlenmesi̇
ISBN: 9789750259197 2020 2. Baskı Dept Law – General Murat Topuz Seçkin Yayıncılık

Okuyucular bu eserde ortaya koyulan açıklamaları, Roma Hukuku'ndan başlamak üzere modern kanunlaştırma hareketlerine kadar ki tarihi temeller, mukayeseli hukuk düzenlemeleri, Avrupa Birliği Sorumluluk hukuku esasları , İsviçre Federal Mahkeme Kararları ve özellikle Yargıtay kararları ile birlikte Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde değerlendirme olanağı bulacaklardır. Bu çerçevede okuyucu bu eserde genel olarak şu sorulara cevap bulacaktır. • Maddi zarar ve menfaat kavramlarından ne anlaşılır? • Maddi zarar ve onun belirlenmesine yönelik teoriler nelerdir? • Zarar ve menfaat aynı kavramlar mıdır? • Maddi zarar ve menfaat türleri nelerdir? Özellikle fiili zarar, kar mahrumiyeti , doğrudan zarar dolaylı zarar, yansıma zarar, olumlu ve olumsuz zarar ve diğer zarar türleri neyi ifade eder ve uygulamada nasıl karşımıza çıkar? • Maddi tazminat nedir ? Tazminatın belirlenmesine etki eden faktörler ve tazminat türleri nelerdir? • Maddi zararın belirlenmesi nedir ? Maddi zararın belirlenmesinde özellikle eşyaya verilen zararlarda zararın belirlenmesi yöntemleri nelerdir? • Zararın belirlenmesinde nazara alınması gereken olgular nelerdir? Zarar belirlenmesinde hangi yer ve zaman esas alınması gerekir? Zararın denkleştirilmesinin zararın belirlenmesindeki etkisi nedir? • Vücut bütünlüğünün ihlaline yönelen zararlar ve mala verilen zararlar nelerdir? Bu tür zararlar nasıl tazmin edilir? • Genel olarak borca aykırılık hallerinde zarar nasıl belirlenir ? Borçlunun temerrüdü durumunda kusurlu imkansızlık halinde , zapt halinde ve maddi ayıp durumunda maddi zarar nasıl belirlenir?