Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi(Güncellendi 07.10.2020)
ISBN: 9786257880336G 2020 Turkish Education Editör : Emine Gül Özenç - Mehmet Özenç
Pegem Akademi Yayıncılık

Hazırlanan bu kitap yoğun bir çalışmanın, emeğin ve deneyimin ürünüdür. Bölüm yazarları kendi alanlarında uzman akademisyenlerdir. Ayrıca yazarların birçoğunun öğretmenlik mesleğinin içinden gelmiş olması, Türkçe derslerinde öğrencilerle bir araya gelerek onlara anadillerini öğretme deneyimlerinin bulunması ve bu birikimlerini yazmış oldukları bölümlerine aktarmış olmaları bu eseri benzerlerinden ayırt eden önemli bir yöndür. Ayrıca kitap içerisinde karekod uygulamalarına da yer verilerek anadili öğretiminde teknolojinin sunduğu olanaklardan da yararlanılmıştır. Kitapta Türkçe öğretimine yönelik kuramsal bilgilerin yanında uygulama örnekleri de bulunmaktadır. Bu yönüyle Türkçenin anadili olarak öğretimine ilişkin yapılandırılan bu kitap hem öğretmenlerin hem de öğretmen adaylarının yararlanabileceği kılavuz niteliğinde bir kaynaktır. Türkçe öğretimine ilişkin kapsamlı bir çerçeve çizerek ilgili tüm alt başlıklara dönük temel ve güncel kuramsal içeriğin, uygulama örneklerinin sunulduğu bu bilimsel çalışmanın, Türkçe öğretimi alanına katkı sunması dileğiyle.