Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları
ISBN: 9789750275142 2022 7. Baskı Civil Law Fatih Karamercan Seçkin Yayıncılık

Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabın altıncı baskısına ek olarak yedinci baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ile birlikte edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Üçüncü baskıdan sonra Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin değer tespiti yöntemini değiştirmesi sebebi kitaptaki açıklamalar değiştirilmiştir. Kitabın altıncı baskısına ek olarak yedinci baskısında İsviçre Federal Mahkemesi'nin mal rejimine ilişkin vermiş olduğu önemli ve güncel (20.03.2018, 10.10.2019, 31.08.2020, 01.09.2020, 30.06.2021 ve 27.08.2021 tarihli) kararlarına yer verilmiştir. Bu baskıda da önemli konularda (örneğin TMK m. 236/2 hükmü kapsamında) verilmiş olan ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi denetiminden geçmiş yerel mahkeme ve bölge adliye mahkemesi kararları ile birlikte geçici hukukî koruma tedbirlerini ilgilendiren bazı bölge adliye mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. Ayrıca, bu baskıda "Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri ve Dikkat Edilecek Hususlar" başlığının altına ek kısımlar açılmış olup bu kısımlar sistematik hale getirilmiş olup bu konuya ilişkin kişisel görüş de ifade edilmiştir. Kitabın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı artmış olup bu bağlamda ve diğer incelemeler sebebi ile kaynakça da artmıştır. Kitabın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer almıştır. Altıncı baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüş ifade edilmiştir. Bu kişisel görüş, İsviçre Federal Mahkemesi'nin 11.12.2019 tarihli (BGE 146 III 73) Kararı'nda da kabul görmüştür. Kitabın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar ve Usul Uyarıları" kısmına, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi içtihatları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmış olup Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı Kararı ile mal rejimlerine ilişkin dava dosyalarının temyiz incelemesi görevi 01.07.2021 tarihinden itibaren tekrar Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne verilmesinden dolayı özelliği bulunan 28.09.2017 - 13.09.2021 tarihleri arasında verilmiş Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararları bu bölümde yer aldırılmıştır. Ayrıca, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu bazı içtihatlarını destekleyecek aynı yönde verilmiş Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları'na da ilgili kısımda yer verilmiştir.