İstatistiksel Dağılımlar
ISBN: 9789750273698 2021 1. Baskı Industrial Engineering Vedat Sağlam, Murat Sağır, Hasan Bulut Seçkin Yayıncılık

Kitap Endüstri Mühendisliği başta olmak üzere diğer mühendislik bölümlerinde, Veri Bilimi, Kriptoloji, Fen, Eğitim ve Sağlık Bilimleri gibi uygulamalı alanlarda kullanılan majör istatistiksel dağılımların tüm karakteristiklerini tablolar halinde sunmaktadır. Ayrıca bu dağılımlar R programlama diline dayanan bilgisayar uygulamaları ile detaylı olarak ele alınmaktadır. Sade bir dille yazılan kitap dağılımlarla ilgili bütün bilgileri içerdiğinden başka kaynaklara ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek temel bir kaynak niteliğindedir. Verilen güncel örnekler hem el ile hem de R programlama diliyle çözülüp grafikleri çizilmiştir. İlave olarak verinin hangi dağılıma uygun olduğuna karar verilmesini sağlayan uyum iyiliği testleri ve grafiksel yöntemlerin yanı sıra örnekleme dağılımlarına ilişkin tabloların R programlama dilinde nasıl elde edildiği detaylı olarak sunulmuştur. Kitabın hedef kitlesi istatistiksel dağılımlar hakkında araştırma yapan öğrenciler ve dağılımlarla ilgili teorik ya da uygulamalı çalışmalar yapan araştırmacı ve akademisyenlerdir.