İş Hukuku Davalarına İlişkin Bilirkişi Raporları
ISBN: 9789750269394 2021 3. Baskı Business Law Şentürk Dursun Seçkin Yayıncılık

Kitap, 2016- 2017 yıllarında çeşitli iş mahkemelerine sunulan orijinal bilirkişi raporları, örnek dilekçeler ve başlıca iş mevzuatının güncel durumunu içermektedir. Anonim hale getirme ve ufak tefek redaksi¬yonlar dışında bir değişiklik yapılmayan raporlarda iş davalarındaki güncel ve pratik- teknik konulara 37 yıllık bir uygulamacının yaklaşımı izlenebilir. Örnek dilekçelerde en çok gereksinim duyulan formlara yer verilmiştir. Güncel Mevzuat kısmında ise 4857 sayılı İş Kanunu, kıdem tazminatı¬nı düzenleyen 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükteki 14. maddesi, 7036 sayılı yeni iş Mahkemeleri Kanunu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yer almaktadır. Baskıda özel bilirkişi raporları ve 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu eklenmiş ve örnek dilekçeler kısmı zenginleştirilmişti. Baskıda, 2. baskıya ek olarak mevzuat kısmındaki yasal değişiklik¬ler işlenmiş, Örnek dilekçeler kısmında, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılarak 9. Hukuk Dairesiyle birleştirilmesinden sonra Dairenin kısmi dava- belirsiz alacak davası konusundaki içtihat değişikliğine paralel güncelleme yapılmış ve yeni dilekçeler eklenmiştir.