If you want to have access to Turcademy at your institution

Contact
İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı
ISBN: 9789750251153 2018 Administrative Law Lale Burcu Önüt, Oğuz Sancakdar, Eser Us, Mine Kasapoğlu Turhan, Serkan Seyhan Seçkin Yayıncılık

İdare Hukuku Teorik Çalışma kitabının amacı; İdare Hukukunun genel esaslarını oluşturan teorik (kuramsal) bilgilerin öğrenilmesine / hatırlanmasına yardımcı olmaktır. Konularına göre "soru–cevap" ekseninde kurgulanan, kuramsal bilgilere yer verilen, ilgili güncel mevzuat ile harmanlanan ve şematik bilgiler de içeren kitap; çok yönlü, özgün, zengin ve yazarların "İdare Hukuku Pratik Çalışma" kitabı ile de bütünleyici bir işleve sahiptir.