Halk Hikayesi Olarak: Ferhad İle Şirin
ISBN: 9786053647591 2014 1. Baskı Eğitim, Eğitim Bilimleri, Edebiyat Ömer Yılar Pegem Akademi Yayıncılık

Türk kültürünün değerli hazinelerinden biri olan halk hikayeleri, bu güne kadar bir çok bilim adamı tarafından incelenmiştir. özellikle aşk ve kahramanlık temini işleyen halk hikayeleri, son yüz yıla kadar, özellikle sinema, radyo, televizyon gibi iletişim araçlarının yaygınlaşmasından önce, aşık hikayeciler tarafından aşık kahvelerinde anlatılarak halk tarafından yoğun ilgi görmüş ve bu vesile ile ağızdan ağıza Türk toplumu arasında yayılmıştır. Yaklaşık son elli yıldır araştırıcılar bu konuda çeşitli derleme ve inceleme çalışmalarına ağırlık vermişlerdir. Günümüzde ise birçok halk hikayesi araştırılmayı beklemektedir. Ferhad ile Şirin, yüzlerce yıldır Türk halkının beğenerek dinlediği anlattığı ve sevdiği bir aşk hikayesidir. Kaynağını her ne kadar Fars edebiyatından alsa da öncelikle divan edebiyatına daha sonra halk edebiyatına konu olmuş, 15. Yüzyıldan itibaren halk hikayesi şeklinde Türk halkının kattığı kültürel olgularla beslenerek gerek sözlü gerekse yazılı olarak yayılan Ferhed ile Şirin hikayesi, halk hikayesi olarak, ilk defa tarafımızdan 1998 yılında akademik anlamda incelenmiştir. Elinizdeki bu çalışmada, birçok Ferhad ile Şirin metnini orijinal haliyle bulacak ve metin karşılaştırmaları ile bir anlamda bu hikayenin ve diğer halk hikayelerinin tarihi yolculuğuna tanıklık edeceksiniz. İyi seyirler...