Finansal Muhasebe
ISBN: 9786054118168 2009 Accounting Ş. Dokur, S.y. Kaygusuz Dora Yayınevi

• Genel Bilgiler - Mali Tablolar - Hesap Kavramı • Belgeler Defterler-Fişler - Muhasebe Süreci • Muhasebenin Temel Kavramları ve Mali Tablo İlkeleri • Hazır Değerler - Menkul Kıymetler - Alacaklar • Katma Değer Vergisi-Özel Tüketim Vergisi • Stoklar • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri • Gelecek Aylar/Yıllara Ait Gelirler-Giderler • Diğer Dönen Varlıklar - Mali Duran Varlıklar - Maddi Duran Varlıklar • Maddi Olmayan Duran Varlıklar