Elektronik Belge Ve Finansal Bilgi Yönetimi
ISBN: 9786059221023 2015 Law Metin Turan Siyasal Kitabevi

Teknolojik olanaklara paralel olarak yazılım, donanım ve ağ alt yapısındaki geliştirmeler ve kurumsal beklentilerdeki değişim, elektronik belge ve finansal bilgi sistemlerini köklü olarak etkilemekte ve geleneksel yöntemlerin kullanım alanlarını daraltmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'de yasal ve idari koşullar ile finansal uygulamalarda elektronik bilgi ve belge yönetimi sistemlerine yönelik mevcut koşullar,sorunlar,sorunların çözümüne ilişkin yöntem ve politikaların inecelenmesi gereklidir