Ekonomik Entegrasyon Teorisi: Çok Taraflı Ticaret Sistemi Çerçevesinde (Geleneksel Yaklaşımdan Yeni Yaklaşımlara)
ISBN: 9789750236648 2016 1. Baskı Economics, Business Administration Doç. Dr. Elif Uçkan Dağdemir Seçkin Yayıncılık

Kitap, çok taraflı ticaret sistemi çerçevesinde, 1950’li yıllarda tartışılmaya başlanan geleneksel ekonomik entegrasyon teorisi ile son yıllarda gelişmeye başlayan yeni ekonomik entegrasyon teorisini karşılaştırmalı olarak analiz eden bir çalışmadır. Kitap kapsamında, yeni ekonomik entegrasyon teorisi ile eş zamanlı olarak yapılanmaya başlayan yeni-nesil ekonomik entegrasyon örneklerine yer verilmektedir. Kitapta, ekonomik entegrasyonların çok taraflı ticaret sistemi ile uyumu sorgulanmakta; ekonomik entegrasyonların çok taraflı ticaret sistemi için tökezleten taşlar mı, yoksa atlama taşları mı oldukları tartışılmaktadır. Kitapta ayrıca, yeni ekonomik entegrasyon teorisinin ve yeni-nesil ekonomik entegrasyon örneklerinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile çok taraflı ticaret sistemine ilişkin uzlaşmazlıkların artışı arasında bir korelasyon olup olmadığı da değerlendirilmektedir.