Eğitime Giriş
ISBN: 9786052414248 2020 11. Baskı Education Hüseyin Şimşek, Tuncer Bülbül, Cemalettin İpek, Hasan Basri Memduhoğlu, Güven Özdem, Cem Topsakal, Binali Tunç, Kürşad Yılmaz, Fuat Tanhan, Murat Taşdan, Turgut Karaköse, Ahmet Yayla Editör : Hasan Basri Memduhoğlu - Kürşad Yılmaz
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap, öğretmen adaylarına eğitim biliminin ve öğretmenlik mesleğinin temel kavram ve bilgilerini farklı disiplinler açısından bir bütünlük içinde summayı, böylelikle öğretmenlik mesleğine ve eğitim bilimine yönelik olumlu ve geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Kitap, bu amaç doğrultusunda eğitim bilimi ile ilgili kuram ve uygulamaların felsefi, tarihsel, toplumsal, psikolojik, politik, ekonomik ve hukuksal temellerine ilişkin konuları içermektedir. Kitap, değişen program içerikleri dikkate alınarak ve günümüzde eğitim alanında öne konuları da içerecek şekilde hazırlanmıştır. Kitabın bölümleri, tamamı öğretim üyesi ve ilgili alanın uzmanları olan akademisyenlerce hazırlanmıştır. Eserin, öğretmenlik mesleğinin mevcut yapı ve işleyişinin öğretilmesinde, öğretmenlik ile ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırılmasında iyi bir temel oluşturması beklenmektedir.