If you want to have access to Turcademy at your institution

Contact
Eğitimde Yaratıcı Drama
ISBN: 9786053644675 2016 Educational Sciences Ömer Adıgüzel Pegem Akademi Yayıncılık

Yaratıcı Drama Alanında Bir Temel Yapıt... ömer Adıgüzel. alanda kullanılan kavramlarla bunların açılımları doğrultusunda sınırlarının genel değerlendirisini getiriyor yapıtında ilk önce. öyle ya, nedir"yaratıcı drama"? Birbirinden üretilmiş görüntüsü veren"yaratıcı drama","eğitimde drama","eğitici drama","eğitsel drama" ayrı kavramlar mıdır, yoksa aynı öze mi karşılık gelmektedir? Sonra yaratıcı dramanın temel ögeleri, kullanım biçimleri/boyutları,aşamaları nelerdir? Bu çalışmalara dönük gerçekleştirilecek ölçme, değerlendirme nasıl yapılır? Yaratıcı dramada kullanılan teknikler hangileridir, yani sıra süreçsel dramayla ilgili neler söylenebilir? Buna benzer daha birçok soru, Adıgüzel'in yapıtında kendine yer buluyor, yanıtlarıyla birlikte. öte yandan tarihsel süreç içinde yaratıcı dramanın öncülerinden, ilk uygulayıcılara, ülkemizdeki öncüleriyle bunların deneyimlerine, kuramsal eylemsel gelişmelere, kimi ülkelerde sürdürülen uygulamaların karşılaştırmalı örneklerine uzanılıyor... O halde tüm bilimsel yayınlarda gözlendiği üzere uzmanlığını yaptığı alanın neredeyse ansiklopedik taramasını gerçekleştirip bunları madde başlıkları halinde okur karşısına çıkardığı kestirilebilir Adıgüzel'in...Demek hemen her veriyi toplayıp bunları dizgesel bütünlükle yerli yerine oturtarak çıkıyor karşımıza Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin değerli"hoca"sı, sevgili Adıgüzel. Ama o yine de aslında kitabının yazarlarından birinin İnci San, bir diğerinin de Tamer Levent olduğunu söylemekten geri durmuyor direngen içtenlikli tutumuyla...