If you want to have access to Turcademy at your institution

Contact
Dış Ticarete Giriş
ISBN: 9786053443018 2015 Foreign trade Mutlu Yılmaz, Ahmet Özken Gazi Kitabevi

Dış ticaret bir ülkenin, diğer ülkelerle yaptığı mal alım ve satımını ifade eder. Dolayısıyla hiçbir ülke tek başına yaşamamakta ve tüm dünyadaki kaynaklar ve ürünler karşılıklı olarak dış ticaret sayesinde paylaşılmaktadır.