Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri
ISBN: 9786053008040 2019 4. Baskı Criminal Law Mustafa Özen Adalet Yayınevi

Dördüncü baskıda, üçüncü baskıda tespit edilen kelime hataları düzeltilmiştir. Yine, üçüncü baskıda anlam bozukluğu olduğu tespit edilen cümleler düzeltilmiş, anlam belirsizliği olan cümlelere açıklık getirilmiştir. Hatalarımız mazur görülmesini temenni ediyoruz.