Çağdaş Bir Finans Hukuku Teoriler, ilkeler, Uygulamalar Cilt 1: (Anonim Şirketler Hukuku, Menkul Kıymetler Devri Hukuku)
ISBN: 9789750213205 2010 1. Baskı Commercial law Doğan Kütükçü Seçkin Yayıncılık

Çağdaş bir finans hukuku, modern finans hukuku konusunda bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve sistematik çalışmadır. Finans hukukunun sorunları titizlikle incelenmiştir. Sorunların çözümleri, karşılaştırmalı hukukta yapılan geniş ve derinlemesine bir araştırma neticesinde tutarlı bir biçimde okura sunulmuştur. Finans hukukuna ait yaygın yanlış inançlar düzeltilmiştir. Türk finans hukukukun ve dolayısıyla Türk finans sektörünün geleceğini bu erser şekillendirecektir.