Biliş Üstü Beceriler
ISBN: 9786052410752 2020 3. Baskı Education Ayla Oktay, Zeynep Çiğdem Özcan Pegem Akademi Yayıncılık

Bireyin öğrendiklerini kontrol etmesi anlamına gelen öz denetimsel öğrenmenin en önemli boyutlarından biri biliş üstü becerilerdir. Bireyin ne bildiğini bilmesi ve öğrendiklerini kontrol altına alması anlamına gelen biliş üstü beceriler birtakım davranışlardan oluşmaktadır. Bu davranışlar ders esnasında gerçekleştirilecek olan eğitsel yaklaşımlar ile öğretilebilir. Bu sebeple öğretmenlerin derslerinde biliş üstü beceri geliştiren stratejileri bilmeleri ve kullanmaları önemlidir. Ağırlıklı olarak biliş üstü beceri geliştiren stratejilere ve öğretmenlerin sınıflarında biliş üstü becerileri kullanmalarını etkileyen faktörlere ağırlık veren bu kitabın öğretmenlerimize yararlı olmasını dileriz.