Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Rehberi: (Yargıtay Kararları Eşliğinde Uygulamalı ve Örnekli)
ISBN: 9789750238086 2016 2. Baskı Zoning Law Erhan Günay Seçkin Yayıncılık

Uygulamada yoğun biçimde karşılaşılan arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların incelendiği eserin birinci bölümünde; arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ve benzer diğer sözleşmelerin hukuki şekil ve niteliğine ilişkin Yargısal Kararlara yer verilmiştir. İkinci bölümde; uygulamada karşılaşılan örnek sorunların çözümünü içeren pratik ve yalın anlatım dahi Yargıtay Kararlarından yararlanmak suretiyle yansıtılmıştır. Bu amaçla, karşılaşılan çekişmeye isabetli bir çözümle uygun yanıt aranmıştır. Üçüncü bölümde ise; 6098 s. TBK (618 s. BK) kapsamında yer alan "eser sözleşmesi, cezai şart ve alacağın temliki" hükümleri açıklanmış ve en yeni Yargısal İçtihatlarla desteklenmiştir. Eser, olabildiğince içtihatlar esas almak suretiyle oluşturulmuş sistematik bir hukuk eseri olarak tertip edilmiştir.