Açıklamalı Graf Teori Terimleri Sözlüğü
ISBN: 9786052414897 2018 1. Baskı Dil Bilimi Gülistan Kaya Gök, Şerife Büyükköse, Salahaddin Bekki Pegem Akademi Yayıncılık

Graf, köşe olarak adlandırılan noktalardan ve her biri bu noktaları veya sadece noktanın kendisini birleştiren ve kenar olarak adlandırılan çizgilerden oluşan yapıdır. Grafın çok çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılması bunlarla ilgili bir teknik terimler sözlüğü oluşturulmasının gerekliliğini ortaya çıkarmış ve bu yolla terimlerin Türkçe olarak tek kaynakta toplanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada graf teori ile ilgili temel makale ve kitaplarda geçen graf kavramları derlenerek bir graf teori terimleri sözlüğü hazırlanmaya çalışılmıştır. Temel tanım ve örnekleri içeren Açıklamalı Graf Teori Terimleri Sözlüğü, anlaşılabilir temel bir eser niteliğinde hazırlanmış olup yapılan tanımlar örnek görsellerle de desteklenmeye çalışılmıştır.